Restauratie klok

We spreken van restauratie als er geen vervangende onderdelen meer zijn. Deze worden dan handmatig gemaakt. De werkzaamheden die nodig zijn voor de restauratie van een uurwerk zijn arbeidsintensiever dan de werkzaamheden voor een reparatie.

Bij een restauratie ondergaat het uurwerk dezelfde behandeling als bij een reparatie, zie "reparatie".

Het gaat hier dan vaak over antieke uurwerken.

Erg belangrijk bij een restauratie is, dat de onderdelen op authentieke wijze gemaakt worden. Hiermee bedoelt men dat er geen "verbetering" toegepast mag worden, dit zou de authenticiteit van het uurwerk aantasten en de waarde drastisch verminderen.

Voor antieke uurwerken leven wij ons in de uurwerkmaker die het uurwerk "toen" gemaakt heeft in. De uurwerken waren op bestelling en werden door één persoon gemaakt. Iedere uurwerkmaker had zijn eigen idee over de ‘werking' van het uurwerk en paste verschillende technieken toe.

Het materiaal dat toegepast wordt moet van dezelfde periode zijn als de rest van het uurwerk. Kleurverschil is niet acceptabel. Zo heeft messing uit verscheidene periodes een andere samenstelling en dus een andere kleur. Voor het maken van het onderdeel moet getoetst worden of de kleur goed is. Als de onderdelen gereinigd worden moet alles één geheel zijn, niets mag zich onderscheiden door kleur, stijl of afwerking.

Met het goede materiaal wordt het onderdeel speciaal gemaakt en aangepast tot de werking perfect is. Als het onderdeel zijn functie goed verricht kan het afgewerkt worden in de juiste stijl.

Iedere 5 tot uiterlijk 7 jaar is onderhoud aan te bevelen.        

 

Heeft u een klok die gerestaureerd moet worden, dan kunt u deze aanbieden in ons atelier.